Historik

 
  Lilla Hotellet Ramlösabrunn

Lilla Hotellet Ramlösabrunn

År 1925 en agitationskommitté ansåg man borde utses som skulle verka för en allmän anslutning till föreningen. 45 anmälde sitt intresse. Årsavgiften var 1 krona. Första årsmötet hölls den 16 februari 1925 kl 19 på Lilla Hotellet Ramlösabrunn.

Mycket har hänt sedan dess. Vi har försökt att hitta intressanta händelser och frågor som varit aktuella under de nittio åren. Vissa frågor har blivit lösta och andra är fortfarande aktuella.

Gamla Ramlösa

 
 
 

Busshistoria