Julmarknaden 2014.

     Musikunderhållare

     Hans-Olof Olsson

     Walldorfförskolan

     Walldorfförskolan

     Walldorfförskolan

     Walldorfförskolan

     Walldorfförskolan

     Walldorfförskolan

     Walldorfförskolan

    Walldorfförskolan

     Walldorfförskolan

        Pelargången

         från ovan

            Författare

       Leif Schönbeck

       Nordic Nautica