Anno 1925

 

Föreningen kommer inte att arrangera Julmarknaden 2017

 Styrelsen för Föreningen Ramlösabor beslutade vid sitt möte 4 september att avstå från att arrangera julmarknad vid Pelargången i år.

 

 

 

Skälet är att vi inte fått tillräcklig respons på våra upprop det senaste året om att vi behöver fler som arbetar i styrelsen och vid arrangemangen. Då har vi valt att lägga föreningens resurser på Valborg och Midsommar. Om läget ändras till nästa år kan beslutet naturligtvis omprövas.

 

 

 

Utställarna och våra samarbetspartners är informerade. Om någon är intresserad av att ta över ansvaret och arrangera Julmarknaden, kan vi som tidigare arbetat med den bistå med råd och stöd, men då gör vi det som enskilda personer.

 

 

 

För styrelsen

 

 

 

Thord Persson

 

Ordförande

 

Föreningen Ramlösabor